Güncel Kardiyoloji Uygulamaları Hakkında

Pandemi Döneminde Kalp Sağlığına Dikkat Edilmeli

Güncel Kardiyoloji Uygulamaları Hakkında

Kalp ve damar hastalıkları tüm dünyada ölümlerin en sık nedenidir. Hayat kayıplarının %40’tan fazlası kalp damar hastalıklarına bağlı meydana gelmektedir. Bu nedenle kalp damar hastalıkları “çağımızın hastalığı” olarak da isimlendirilmektedir.

Günümüz modern tıbbında her bölüm kendi içinde yan dallara, yani özel ilgi alanlarına ayrılmıştır. Kardiyoloji de bu anlamda 3 yan dala ayrılmış olup bunlar 1. Kardiyak görüntüleme, 2. Girişimsel kardiyoloji ve 3. Elektrofizyolojidir.

1. KARDİYAK GÖRÜNTÜLEME: adından da anlaşılacağı gibi kalbin ve damarların görüntülenmesi ile ilgilenir. Bu amaçla elektrokardiyografi (EKG), Ekokardiyografi (EKO), bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MR) gibi görüntüleme yöntemlerinden faydalanır. Böylelikle kalp ve vücudumuzun damarları ayrıntılı bir şekilde incelebilmektedir.

Kalbimizin muntazam bir elektriksel ağı vardır. Önce elektriksel olarak uyarılır ardından kasılma meydana gelir. Döngü bu şekilde devam eder. EKG, yani kalp grafiği ile kalbin elektriksel aktivitesi incelenir. Bir çoğumuz çektirmiş olabiliriz, genellikle renkli ve kareli kağıda alınan zikzaklı kayıttır. Basit bir tetkiktir, çok değerli bilgiler verir bize.

EKOkardiyografi, yani kalp ultrasonografisi ile kalbimizi ayrıntılı bir şekilde değerlendirebiliriz. Kalbin çalışma gücünü, içine dolan kanın % kaçını pompaladığını hesaplayabilir; duvar kalınlığını, odacıklarının büyüklüğünü, kapakçıkların yapısını ve işlevini, kalpte delik olup olmadığını öğrenebiliriz. Ultrason yöntemi olduğu için güvenlidir, radyasyon içermez.
BT ile kalbin damarlarını görüntüleyebilmekteyiz. Bu tetkike “sanal anjiyo” adı da verilmektedir. Sanal anjiyo ile hızlı bir şekilde, dakikalar içinde kalp damarlarında kireçlenme ve darlık olup olmadığını öğrenebilmekteyiz.
MR ile kalp kasını, kalbin kanlanma durumunu ve kasılma gücünü ayrıntılı bir şekilde değerlendirebilmekteyiz.

2. GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ: temel olarak anjiyografik işlemlerle ilgilenir. Damarların balon veya stent yöntemiyle açılmasını; kapak hastalıklarına anjiyografik yöntemle müdahale edilmesini, kalp deliklerinin ameliyatsız şemsiye yöntemiyle kapatılmasını kapsar.

3. ELEKTROFİZYOLOJİ: ritim bozuklukları ve kalp pilleri ile ilgilenir, yani kalbin elektriksel sistemini inceler. Ritim bozukluğunun EPS/ablasyon yöntemi ile ortadan kaldırılması ve kalp pili takılması elektrofizyologun yaptığı işlemlerdendir.

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Kliniği olarak olarak ülkemizin yüksek volümlü çalışan ve en iyi merkezlerinden biri durumundayız. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde, referans alınan merkezlerinde yapılan hemen tüm işlemleri hastanemizde yapabilir durumdayız.
Hastanemiz kardiyoloji kliniğinde meslektaşlarım ve ben ilgi alanlarımıza göre çalışmaktayız.
Örneğin çarpıntı şikayeti ile başvuran veya kalp pili/şok cihazı gereken hasta elektrofizyologa yönlendirilir ve tedavisi planlanır

Göğüs ağrısı ile başvuran, anjiyo veya stent işlemi gereken, kalbinde delik olan, kalp kapağına anjiyografik yöntemle müdahale ihtiyacı duyulan hasta girişimsel kardiyolog tarafından görülür ve tedavisi yapılır.

Bunun avantajı ne, hasta açısından ne anlama geliyor diye soracak olursak? Hastanın işi uzmanı tarafından ve daha hızlı bir şekilde halledilir.

Kalplerimizin saat gibi düzenli çalıştığı, damarlarımızdaki kanın engelsiz aktığı sağlıklı yaşam dileklerimle.

Prof Dr Hüseyin Bozbaş
TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Paylaş Paylaş